Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - lata czterdzieste

Fotografie wykonane w naszej szkole w latach czterdziestych XX wieku

(1/2): 1942 r.  - klasa VII z nauczycielami: p. Felicja Lasocińska, Leon Kusiński, Aniela Kańska (2/2): 1942 r. - uczeń pod ścianą szkoły