Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - lata pięćdziesiąte

Fotografie wykonane w naszej szkole w latach pięćdziesiątych XX wieku

(1/1): 1953 r. - pamiątkowa fotografia wykonana prawdopodobnie po szkolnej uroczystości. Grający na harmonii – p. Czesław Kusiński.