Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - lata siedemdziesiąte

Fotografie wykonane w naszej szkole w latach siedemdziesiątych XX wieku

(1/15): Rok 1970 - klasa VII z panią Krystyną Wolską (Przerada) (2/15): Rok 1970 - klasa VIb z panią Janiną Sikora (3/15): Rok 1972 - praca uczniów obok Domu Nauczyciela
(4/15): Rok 1972 - klasa III z panią Marią Słupczyńską (5/15): Rok 1972 - klasa VIIIa (6/15): Rok 1972 = klasa VIIIb z panem Ignacym Koprem
(7/15): Rok 1975 - klasa VIIIa z panią Mieczysławą Janiszewską (8/15): Rok 1975 - klasa VIIIb z panią Krystyną Przerada (9/15): Rok 1975 - klasa I z panią Barbarą Kołodziejczyk