Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - lata osiemdziesiąte

Fotografie wykonane w naszej szkole w latach osiemdziesiątych XX wieku

(1/32): 1980 r. - obchody 1 Maja w Krasocinie (2/32): 1980 r. - wycieczka do Wambierzyc (3/32): 1980 r. - wycieczka do Krakowa
(4/32): 1981 r. - wycieczka do Warszawy (5/32): 1982 r. - wycieczka do Zakopanego (6/32): 1982 r. - pani Krystyna Grabiec z uczennicami
(7/32): 1984 r. - pani Anna Karpińska z klasą VIIIa (8/32): 1982 r. - pani Krystyna Grabiec z klasą IV (9/32): 1982 r. - nauczyciele z uczennicami