Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - rok 1991  

Fotografie wykonane w naszej szkole w roku nadania jej imienia Armii Krajowej

(1/15): Rok 1991 - (2/15): Rok 1991 - klasa I z panią Grażyną Siedlecką (3/15): Rok 1991 - klasa IIIb z panią Alicją Zawada
(4/15): Rok 1991 - klasa Vb z panią Mieczysławą Janiszewską (5/15): Rok 1991 - klasa VIa z panią Anielą Wójcik (6/15): Rok 1991 - klasa VIIa z panią Krystyną Przerada
(7/15): Rok 1991 - klasa VIIb z panią Wiesławą Kozieł (8/15): Rok 1991 - klasa VIIIa z panią Krystyną Grabiec (9/15): Rok 1991 - uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej