Fotogaleria Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie - rok 1994

Fotografie wykonane podczas uroczystości szkolnych i środowiskowyh w 1994 roku.

(1/6): Rok 1994 - klasa Va z panią Krystyną Grabiec (2/6): Rok 1994 - uroczystość pożegnania absolwentów szkoły (3/6): Rok 1994 - uroczystość pożegnania absolwentów szkoły
(4/6): Rok 1994 - uroczystość pożegnania absolwentów szkoły (5/6): Rok 1994 - obchody rocznicy bitwy pod Chotowem (p. Zdzisław Rachtan (6/6): Rok 1994 - obchody rocznicy bitwy pod Chotowem